Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş bir madencilik şirketidir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz.

 • Madencilik faaliyetlerimizin Sosyal risk ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve yönetilmesini sağlayan bir Sosyal Yönetim Sisteminin oluşturulmasını ve uygulanmasını temin ederek, bu sistemi sürekli izlemeyi ve gözden geçirerek güncellemeyi,
 • Sosyal konular ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; kamu kurumları, toplum ve diğer paydaşlarla birlikte   çalışan katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
 • Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için; yerel topluluklar, hükümet kuruluşları, çalışanlar, yükleniciler ve diğer paydaşlarla ortaklıklar geliştirmeyi
 • Tüm çalışmalarımızda Sosyal açıdan, güçlü ve sürdürülebilir bir kültürü benimseyerek çalışmayı ve bu kültürün tüm paydaşlarca benimsenmesini sağlamayı,
 • Yerel refahın artışına katkıda bulunmak için; faaliyette bulunulan bölgenin ihtiyaçlarını gidermesine, yöreye pozitif yönde ve kalıcı miraslar bırakmak için yerel paydaşlarla birlikte çalışarak onlara destek olmayı,
 • İnsan haklarına ve tüm paydaşlarımızın kültürel değerlerine saygı duymayı,
 • Etki alanımızdaki paydaşlarımızın isteklerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate almayı,
 • Şikayetlerin zamanında, adil ve düzenli olarak ele alınıp değerlendirileceğini,
 • Tüm paydaşların sosyal açıdan potansiyel risklerini belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi,
 • Yükleniciler, tedarikçiler de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının işbirliği içerisinde hareket ettiği; Sosyal konulara duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm sistemlerin temin edilmesini, çalışanlarımızın eğitilmesini ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini,
 • Sosyal hususlardaki uygulamaların şirketimizin tüm faaliyetleri için standart hale getirilmesini,
 • Sosyal olgulara duyarlı bir çalışma ortamı sağlamayı,

taahhüt ederiz.