BAKIRTEPE

Bakırtepe projesi, Türkiye’nin kuzeydoğu kısmında, Gümüşhane ve Giresun illerinin arasında yer almaktadır. Pontid kuşağının doğu kesiminde, paleosen-eosen granitik kayaçlar ve kuvars porfiritik sokulum kayaçların jura-kretase volkanik ve tortul kayaçları bulunduğu yerdedir. Kazıkbeli’nin en alt kesiminde yer alan granitik ya da diğer sokulum kayaçlar, skarn tipi cevherleşme  ve hidrotermal olmak üzere iki çeşit cevherleşmeye sebebiyet vermiştir.

Skarn tipi mineralizasyon, kırıklı kireç taşı-sokulum kayaç dokanaklarında bu bölgede kısmen dağılmış pirit ve çok az dağılmış kalkopirit ile birlikte bulunan büyük kütlelerin görüldüğü kırılma çizgilerinde gerçekleşir. Hidrotermal tipi kuvars düşük sülfit ve az derecede malakit sıvamaları ihtiva etmektedir. Bölgede ki silisli kayaçların yayılımı, stratigrafik olarak  sistemin en üst kısmında oluşmaktadır.

Ruhsat alanında, jeoloji, jeokimya, jeofizik  ve  sondaj çalışmaları Polimetal tarafından yürütülmektedir. Proje alanında bugüne kadar 3 ayrı hedefte toplam ~5.000 metrelik sondaj çalışması tamamlanmış olup sondaj programına halen devam edilmektedir.