Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş bir madencilik şirketidir.


Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Yükleniciler, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

  • Madencilik faaliyetlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve yönetilmesini sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasını ve uygulanmasını temin ederek, bu sistemi sürekli izlemeyi ve gözden geçirerek iyileştirmeyi,
  • Etkin ve sürekli gelişim sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi için, uygun nitelikte ve yetkin personel seçmeyi ve personellerin sürekli gelişimini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
  • Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; kamu kurumları, toplum ve diğer paydaşlarla birlikte çalışanlarımızın katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
  • Tüm çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından proaktif ve sürdürülebilir bir kültürü benimseyerek çalışmayı ve bu kültürün tüm paydaşlarca benimsenmesini sağlamayı,
  • Tüm paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği açısından potansiyel risklerini belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi ve yaralanma, meslek hastalığı ve kazayı önlemek için çalışmayı,
  • Yükleniciler, tedarikçiler de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının ve çalışan temsilcilerinin işbirliği içerisinde hareket ettiği; İş Sağlığı ve Güvenliğine duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm ekipman ve sistemlerin temin edilmesini, çalışanların eğitilmesini ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini,
  • Madencilik faaliyetlerimizin her aşamasında, yenilikçi ve uygulanabilir en iyi yöntem ve teknoloji kullanımı ile; iş gücü, doğal ve diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve maksimum şekilde korunmasını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki uygulamaların şirketimizin tüm faaliyetleri için standart hale getirilmesini,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından; olay ve acil durum hallerine karşı hazırlıklı olmak, meydana gelmeleri durumunda ise en az hasar için, etkili müdahale sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, bununla birlikte sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

taahhüt ederiz.