HOD MADEN

Hod Maden , Artvin il sınırları içinde, Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Doğu Pontid metalojenik kuşağı içinde yer alan altın-bakır cevherleşmesidir. Jeolojik yapı çok katmanlı, breşik temelli, ağsal, kuvars, pirit, kalkopirit, sülfit cevherleşmesi içindedir. Güney Kesimi, ana cevherleşme alanının yaklaşık 300 metre ve buradaki altın-bakır cevherleşmesi dasitik volkanik kayaçlar içerisinde yer almaktadır.

Lidya, 2014 yılında Mariana Resources ile imzaladığı opsiyon anlaşması sonucunda ilgili ruhsatlar üzerinde hak sahibi olmuştur. 2015 yılında yapılan sondaj çalışmalarına istinaden elde edilen yüksek tenör rakamlarına sahip cevherleşme yapısı bu projeyi son on yılda Türkiye ve Dünya’da  yapılan en önemli keşiflerden biri haline getirmiştir.

2018 yılında yayımlanan Ön Fizibilite Raporuna göre yer altı madencilik yöntemi ile 11 yıllık maden ömrü boyunca yüksek tenörlü altın içeren bakır konsantresi üretilecektir. ÇED, arazi satın alımı ve altyapı yatırımları ile ilgili çalışmaların yanında fizibilite çalışmaları da devam ederken, Hod Maden projesi geliştime çalışmaları devam etmektedir. Detay fizibilite çalışmaları bir sonraki aşamaya doğru ilerlemektedir.    

Proje, 70/30 Lidya/Sandstorm hissedarlığıyla kurulan ortak teşebbüs Artmin Madencilik bünyesinde Lidya tarafından yürütülmektedir.