Hot Maden

Cevherleşme:
Cu Bakır
Zn Çinko
Au Altın
Ortaklık Yapısı:
Konum:

Lidya Madencilik ve Sandstorm Gold ortaklığındaki Artmin Madencilik şirketi Hod Maden projesinde arama ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’de son on yıldaki yüksek tenörlü değerli metal proje keşiflerinden birisidir. Ön fizibilite çalışmasının tamamlandığı projede fizibilite çalışmalarına devam edilirken sondaj ve halkla ilişkiler kapsamında da çalışmalar sürdürülmektedir.