İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

İSG ve Çevre

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş bir madencilik şirketidir.
Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Yükleniciler, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

 • Etkin ve sürekli gelişim sağlayan bir iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi için, uygun nitelikte ve yetkin personel seçimini,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere ve belirlenen işletme standartlarına tam olarak uyulmasını,
 • İş sağlığı, güvenliği risklerinin ve çevresel boyut ve etkilerin her seviyede tanımlandığı, değerlendirildiği ve yönetildiği yönetim sistemi oluşturarak ve uygulayarak, proaktif kültürün oluşumunu desteklenmesini ve sürdürülmesini,
 • Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; kamu kurumları, toplum ve diğer paydaşlarla birlikte çalışan katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak,
 • Yükleniciler, tedarikçiler de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının işbirliği içerisinde hareket ettiği, güvenli ve çevreye duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm ekipman ve sistemlerin temin edilmesini, çalışanların eğitilmesini ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini,
 • İşletme ve tesislerinde uyguladığı yöntem ve teknoloji kullanımı ile iş gücü, doğal ve diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve maksimum şekilde korunmasını sağlayarak,
  İş sağlığı, güvenliği ve çevre hususlarının uygulamasını şirketimizin tüm faaliyetlerinde bütünleştirilmesini,
 • Faaliyetleri nedeniyle etkilenmesi muhtemel arazilerin doğaya yeniden kazandırılması ve kapanışlarına dair gerekli bütçe ve planlarının oluşturulması, yürütülmesi ve izlemesini,
 • İşletme ve tesislerimizde atık miktarlarının en aza indirilmesini, kirliliği önlenmesini, geri kazanımı ve yeniden kullanımı artırmak için gerekli tedbirlerin alınmasını ve atıkların kaynağında ayrı toplanmasının sağlanmasını,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevresel olay ve acil durum hallerine karşı hazırlıklı olmak, meydana gelmeleri durumunda ise en az hasar için, etkili müdahale sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,

sağlayacağız.