Halkla İlişkiler

GİRİŞ

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş; insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir gelişme ile birlikte paydaşlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek Şirketimizin en önemli ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede; sorumluluklarımız, iş ahlakımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Faaliyet göstermekte olduğumuz bölgedeki yerel topluluklara karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı tüm paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. topluma bilhassa altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında katkı sağlamak, bu alanlarda görev üstlenmek, somut projeler gerçekleştirmek ve sponsorluk sağlamak yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en etkili şekilde ortaya koymaya çalışır.

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak başarımızda paylaşmanın önemine inanıyoruz ve toplumsal katılımın değerinin farkındayız.

Hedefler

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuz kapsamında başlıca hedeflerimiz şunlardır:

 • Faaliyette bulunduğumuz bölgede, sosyal ve çevresel etki alanımız içerisindeki komşu yerleşim yerlerinde mukim yerel toplulukların istek ve ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara saygı duymak,
 • Faaliyetlerimizi, yerel paydaşlarımızın faydalanacağı biçimlerde idame ettirmek,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun sorumlu bir üyesi olarak hareket etmek,
 • Bireylerin haklarına, görüşlerine ve değerlerine saygı göstermek.

 

Sorumluluklar

İlişkilerimizi aşağıdaki temeller üzerine kurmak için çalışacağız:

 • Açık ve şeffaf iletişim,
 • Diğerlerinden öğrenme,
 • Karşılıklı fayda,
 • Başarıyı paylaşma.

 

Yükümlülükler

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş; sosyal sorumlulukların, işin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünmektedir. Faaliyetlerimizi, sosyal ve çevresel olarak sorumlu bir yaklaşımla sürdürmek gerektiğine inanıyor; tüm paydaşlarımız ile sürdürülebilir, faydalı ilişkiler kurmak için çaba gösteriyoruz. Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak halkla ilişkiler faaliyetlerimiz kapsamında temel yükümlüklerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 • Yerel paydaşlar ile şu anki ve gelecekteki faaliyetlerimizin farkında olmalarını garanti altına almak için karşılıklı iletişimin devamlılığını sağlamak,
 • Faaliyet gösterilen bölgede mevcut kültürel mirasları korumak,
 • Uygun kalite ve standartlara sahip olduğu müddetçe, yerel işletmelerden malzeme ve hizmet satın alarak, yerel işletmelerin gelişmesine katkı sağlamak,
 • Etkilenen yerleşim yerlerinde ikamet edenler için doğrudan ve dolaylı iş verme fırsatlarını belirlemek,
 • Yerel paydaşlara başta altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında katkı sağlamak.