İK Politikası

İnsan Kaynakları politikasını insanın en önemli değer olduğu bilinciyle oluşturan Lidya Madencilik olarak bölgesel ve genel istihdama önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz.
Etik değerlerimiz gereği doğru işe doğru insan prensibiyle etnik köken, ırk, dil, din, mezhep, yaş, cinsiyet ve uyruk ayrımı yapmaksızın eşit fırsat ilkesini benimsiyoruz.
Hedefimiz; çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini göz önünde bulundurarak etik değerlerin var olduğu güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, nitelikli iş gücünü tercih ederken nitelikli iş gücünün de ilk tercihi olmak ve geleceğe yönelik insan kaynağını en verimli şekilde oluşturmaktır.