Polimetal Madencilik şirketi Gediktepe projesinde ÇED olumlu belgesinin alındığını açıkladı

01.07.2016

SRK Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. şirketinin hazırlamış olduğu Gediktepe polimetalik açık ocak madeni ve cevher işleme tesisi çevresel etki değerlendirme raporunun incelenmesi ve onaylanması ile projede ÇED olumlu belgesinin alındığı belirtildi.